Hvilken risiko

De siger
at der intet forkert er i profit
at der er en stor risiko
at kapitalisten
som foretager investeringen
nødvendigvis
for risikoen han løber
må sikres overskud

Hvilken risiko ?

Hvornår har en mine ejer
sidst siddet indespærret
i en sammenstyrtet skakt ?

Hvornår har en stevedore
sidst været klemt ihjel
mellem to containere ?

Hvornår har en værftsbaron
sidst været offer for en eksplosion
sidst kysset dokkens bund
efter et frit fald
fra, en nybygnings, stillads ?

Hvornår har en forsikringsdirektør
en storaktionær
en fabrikant
sidst
ved manglende afskærmning
fået revet en finger
hånd, eller arm af ?

Hvornår har en bankdirektørs
en vekselerers
en børsspekulants
læge
sidst indberettet disses
erhvervsskader
fra daglig omgang
med organiske opløsningsmidler ?

Hvornår, hvornår
hvornår ?

Og så er der ikke engang
stillet spørgsmål om
hvor pengene
til de risikofyldte investeringer
er kommet fra
hvordan de er blevet
tilvejebragt…(fra antologien RØDT & SORT
Splinter på tryk ! Ar.litt.)

 

  videre