En hilsen til alle, især i ”demokratiets” varetægt !

Som om det ny opera-hus, danske soldaters deltagelse i neocons imperialistiske røverkrig mod verdens fattige og undertrykte, himmel-høje og fede koncessioner, ikke er nok, for kapitalens nålestribede skyggeregering, i direktionslokalerne, hævet over byen
så kræver de ensretning og lydighed, ellers er det Mütze ab…

Attentatet og mordet på Jagtvej 69 - og den efterfølgende ikke-erklærede undtagelsestilstand er nøje planlagt, og følger helt manuskriptet fra magtens stinkende korridorer, hvor hver aktør har fået tildelt en rolle, de skal udfylde efter manuskriptforfatternes og instruktørens anvisninger.
- reaktionære politikere, politi, diverse medieluddere, Faderhus… instrueret af nyliberalismen/neocon
Det vi er vidne til, er en uropførelse af kapitalmagtens totalteater ”nedkæmpelse af større civil uro… en optakt til borgerkrig”, sat i scene for at afprøve terrorlov, udvidelsen af beføjelserne til statsmagtens voldsapparart. MEN, stadig iklædt en maske, og et tyndt lag fernis af såkaldt borgerligt demokrati!
For selvfølgelig skal de unge da ha´ et hus…Det skal bare ligge et sted udenfor byen, hvor det ikke trækker de omkring liggende ejendommes værdi ned ! -
Og selvfølgelig var det et sammenfald af uheldige omstændigheder, og en misforståelse, at psykisk syge hjemløse af anden etnisk baggrund, blev anholdt og slæbt af sted, da politiet smadrede døren ind til Gaderummet… De skal naturligvis have anvist deres sted, men et hvor de ikke syner så meget !
Og sådan var det slet ikke ment, da en dreng på sin fødselsdag blev bortført på åben gade af tre civile uroer, taget med på en køretur, gennembanket, og truet med en tur i mosen, eller skoven… Det her er Danmark, hvor der hersker retssikkerhed, og demokrati, ikke en bananrepublik med dødspatruljer !
Og se kære små piger, nu har I stået og grædt over Ungern, her er et par småsten, som kært minde, udover knippelsuppen
I fik i går… Og nu må I passagerer gaden, så vi kan hjælpe andemor og ællingerne over !
Vi vasker vore hænder, det er slet ikke os. Det er en hård kerne af kriminelle elementer, hvis forældre har svigtet, og som skulle sættes til at rydde op efter deres skarnsunger på Nørrebro !
Og Ruth og Moses skriger taksigelser i orgasme og jubelsang til den sande herre… De er kørt i front som bannerfører for det videre felttog. Nu gælder det hele Danmark – bøsserne/de lesbiske, abortlæger, anderledes tænkende, der ikke slutter op om det zionistiske Israel. De kristne fundamentalisters alliance med neocon, og drømmen om totalt verdensherredømme… Snart ruller Faderhuset ud under kors og dannebrog, for at gøre hvad ligesindede trosfæller i USA har gjort smertefrit i flere år, nedskydning af de ugudelige som trodser herren !
Den kapitalistiske statsmagt fører ikke kun angrebskrig i Irak og Afghanistan. Den har påbegyndt sin terrorkrig indenfor landets egne grænser – målet er at skræmme befolkningen fra at gøre modstand mod ensretning, nedskæringer, neocons drøm om verdensherredømme, og den igangværende krig mod verdens fattige og undertrykte.
Dette totalteater vi har været vidne til i de Københavnske gader, opføres overalt indenfor EU og i de lande som bakker op om USA-imperialismen – i Englands byer med store koncentrationer, af muslimer, og alternative miljøer, spærres bydel for bydel af, og det engelske Gestapo, driver uhæmmet klapjagt på folk som bor der.
Spillet er blodig alvor, det er klassekamp, de undertrykte mod herrerne – Vi har set en flig af, hvad der er under den kapitalistiske statsmagts demokratiske maske, og hvor tynd fernisen af retssikkerhed er !
- at der endnu kan være folk på den såkaldte Venstrefløj og bland andre progressive, som hænger fast i den borgerlige kapitalistiske statsmagts hængedynd, og have tiltro til såkaldte retsprincipper og demokrati, er for mig en gåde !
FULD STØTTE TIL DEN FORTSATTE KAMP
FRIGIVELSE AF DE POLITISKE FANGER

Kilde: Kommunistisk politik 06, 2007

videre