Medieluder og lakaj

Borgerskabet lægger op til skærpelse af terrorlovgivning, kriminalisering af revolutionære, yderligere indskrænkelse af de spinkle borgerlige rettigheder. Derfor hetzes der livligt med falske sensationshistorier om, at frustrerede aktivister omkring Ungdomshuset overvejer attentater, kidnapninger, mordbrande og meget andet sjovt. Senest er også Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund DKU blevet et angrebsmål, uden tvivl fordi den er i fremgang og aktiv i kampen omkring Ungeren og Christiania.
Hetzen, skal skræmme folk fra at sige fra og pænt holde deres kæft. Borgerskabet vil have stiltiende accept til at kriminalisere al modstand. De prøver at isolerer militante som galninge og nihilister.
Netop i dag (13.06) sidder den danske justitsminister i EU og forhandler hemmelige fælles tiltag mod "terrorbekæmpelse". Det er ikke første gang; der skal efter sigende være indgået over 75 forskellige hemmelige direktiver, som helt i tråd med PETs udtalelser om forventet terror fra venstrefløjen skal forhindre en radikalisering af grupper og enkeltpersoner og anvendelsen af mere radikale kampformer som f.eks. blokader og besættelser end blot de ’fredelige demonstrationer’, som skal være den eneste tilladte udover læserbreve, og selv demonstrationsretten skal begrænses.
Fra Ungdomshusets og DKU’s side har man klart afvist PET-fabrikationen om deres påståede terrorovervejelser. Her blot nogle uddybninger:
Militante, revolutionære, kommunister, har aldrig, og vil aldrig støtte, eller bruge, individuel terror. Spørgsmålet om væbnet kamp og revolution forudsætter en revolutionær situation, hvor klassemodsætningerne er skærpet til bristepunktet med eksplosiv social uro, hvor brede dele af befolkningen har mistet den sidste rest af tillid til statsmagten, og griber til våbenmagt - for at forsvare sig, og gennemtvinge et afgørende brud med den bestående samfundsorden.
De herskende har op gennem historien altid mødt afgørende krav om grundlæggende forandringer, der rører ved deres privilegier og magt over samfundet, med vold. Den ekstreme brug af vold fra statsmagtens side i tilfældet Ungeren er bare en forsmag.
Revolutionsromantikere med rod i borgerskabet, isolerede og frusterede over den brede befolknings manglende "revolutionære opslutning" om deres utopi, har brugt den individuelle terror rettet mod personer som våben - på linie med højreorienterede og fascistiske grupperinger..
Disse såkaldte revolutionære, har været mere end nyttige idioter for borgerskabet og dets statsmagt. Deres himmelråbende mangel på forbindelse til dagligdagen og virkeligheden, har afstedkommet handlinger, der har skadet kampen for sociale omvæltninger og socialismen. De har banet vej for en tilsyneladende accept af statsmagtens stigende undertrykkelse og overvågning.
Deres nihilistiske handlinger blir af borgerskabets medieluddere og lakajer brugt til at miskreditere militante og revolutionære.
Det er de sidste dages mediehetz et klart udtryk for. Jorden skal gennem fordrejninger og manipulation gødes for yderligere undertrykkelse, overvågning og skærpelse af terrorlovgivning.
Skrivekarlene og mikrofonholderne, hvad enten de sidder på Politiken, MetroXpress, i DR, eller på TV2 spiller den rolle borgerskabet har tildelt dem, og de leverer ukritisk den vare, borgerskabet ønsker, og som borgerskabet betaler deres løn for !
Man kan spørge, hvorfor borgerskabet sætter en mediehetz i gang netop nu, hvorfor er der tilsyneladende brug for at skabe en stemning, der kan gøde jorden for stigende overvågning, miskreditering, kriminalisering af militante og revolutionære? Står vi over for premieren på nedkæmpelse af folkelig opstand ?
Var kampen om Ungdomshuset læseprøven?
Bliver en kommende storm på Christiania generalprøven?

Kilde: Netavisen 14. juni 2007

videre