Gode kammerat
Demokratiet skal styrkes og udvides. De, som ikke er med os, er imod os, er den altafgørende trossætning fra 11. september og krigen mod terror! De, som taler Roma imod, ikke deler de borgerlige sande værdier, hvorpå samfundet og demokratiet bygger, er ikke alene udemokratiske politiske modstandere, men radikaliserede, undergravende terrorister, lyder meldingen fra PET, Integrationsministeriet, Regering og Folketing!
Det kan være meget godt med såkaldt værdi-kamp med kanoner. Men fuld kontrol, ensretning, og tankepoliti er sikrere og bedre. Tanker, viden, ideer, almindelige menneskers drømme, længsel og håb til livet og til en bedre fremtid er farlige, SPRÆNGFARLIGE! Forbandet være den dag, almuen fik sig et sprog, så megen lediggang fra det ensformige hoveri for kapitalen, at disse desværre nødvendige elementer i profitudnyttelsen af kloden og dens rigdomme hver især blev i stand til at tænke en eneste sammenhængende tanke, kunne tale sammen, udveksle tanker, ideer, drømme og håb, nære tvivl mod de af Guds nåde indsatte autoriteter bag en tavs, tilsyneladende lalleglad maske, og sætte spørgsmålstegn ved systemet, ved den herskende klasse!
Borgerskabets attentat og mord på Jagtvej 69 – systemets krig mod ungdommen og de stadig flere ”utilpassede” individer i samfundet – har vist, at det ikke er nok så meget terrorlovgivning, nok så mange flere beføjelser til voldsapparatet, ansatte i efterretningstjenester, nok så mange medieludere, mikrofonholdere, der vinder krigen mod en ”utilpasset” befolkning, der ikke kender sin besøgelsestid, endsige hvad der er bedst for den! Der er sket en stigning af de almindelige mennesker, som føler sig tiltrukket af og knytter sig til venstreradikale grupper, der grundlæggende vil ændre systemet. Det har også vist sig ved det grus, der er blevet kastet i elitens projekt, EN TOTALITÆR EUROPÆISK UNION, som gang på gang bliver forhalet
af en emsig nej- sigende befolkning En ”utilpasset” ungdom og en ”utilpasset” befolkning udgør en sikkerhedsmæssig trussel for eliten, for kapitalen. Almindelige menneskers ”utilpassede” tanker, ideer, drømme, længsel, håb til livet, for egen fremtid, er en direkte trussel mod sammenhængskraften i det danske samfund.
Det er nødvendigt med en stærk forebyggende indsats og strategi mod ”utilpassede” holdninger i et borgerligt demokratisk samfund. Til den brug har Regeringens integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og PET en plan, hvor der indgår øgede beføjelser til PET, et udvidet ”samarbejde” mellem efterretningstjenesten, pædagoger og lærere. Landets pædagoger og lærere skal nu som agenter og stikkere agere TANKEPOLITI i landets skoler og institutioner. De unge, der tænker tvivlsomme, ”utilpassede” tanker, og hvad værre er, gir udtryk for disse i ”utilpassede” holdninger, de formaster sig til at ytre over for andre, skal hives ind hos PET til FOREBYGGENDE FORHØR … Hvor er det lige, disse og tilsvarende ting har været praktiseret før? Hvad skal indsatsen være over for de unge, der ikke lader sig ”tilpasse” af PET? Genopdragelseslejr, udryddelseslejr og krematorieovne?
Kammeratlig hilsen
B.C.

Rygning forbudt – i Danmark
En hilsen til digteren B.C. Andersen fra deltagerne på
DKU’s antiimperialistiske og antifascistiske sommerlejr.


I Danmark er det forbudt at skade sig selv med tobak,
folketinget har ansvarligt og myndigt pålagt os dette,
så steder på over 40 m2 siger farvel og tak,
til rygerne – med statsautoriseret etikette.


Demokratiet virker sådan til de flestes bedste,
beskytter og værner os mod dumhed og ignorance,
viser os klogt, at uden røg kan man sagtens feste,
at den danske kløgt og empati er i balance.


Kun de demokratisk udvalgte må ryge,
intelligente missiler, smarte bomber, et helt arsenal.
Så ingen af passiv rygning bliver syge,
kun røgen i Falluja er helt legal.
KD

Kilde: Kommunistisk politik 15, 2008

videre