B.C. Andersen: Hyldest til livet, fulde af håb

B.C.Andersen: Breve til kammeraterneOktober Forlag har udsendt ’Breve til kammeraterne’ - et bevægende udvalg af digte og artikler af arbejderdigteren og kommunisten B.C. Andersen

Kommunistisk Politik 23, 2009

Der høstes hårdt blandt de fåtallige digtere på den danske venstrefløj. To uerstattelige og ukompromitterede stemmer er døde inden for en uge: digteren Erik Stinus og digteren og sangskriveren Jesper Jensen.

Klik på billedet og forstør

Også i november, men for et år siden, døde B.C. Andersen (1954-2008), arbejderdigter og kommunist fra Randers. Nu har Oktober Forlag udgivet en samling tekster og digte af den stærkt savnede poet, som tilsammen tegner et sjælfuldt billede af lyrikeren, mennesket og kommunisten B.C.

På hans hjemmeside Digteren online - www.min-poet.dk - gav han for et par år siden følgende rids af sig selv, anonymt:

Hvem er poeten.....?
- nok i dag, noget så sjældent som en stemnings lyrisk digter og revolutionær, på hvad nogen vil sige er den så absolutte venstrefløj!
- i snart 40 år har jeg skrevet, og fået udgivet digte, fulde af indignation over samfundsudviklingen, denne udviklings indflydelse på almindelige mennesker, og vores indbyrdes relationer.
- digtene har tilsammen dannet en mosaik, fortættet, appellerende, om de valg, den daglige kamp, vi alle, hvad enten vi vil eller ej, må tage.
- mine tekster har ikke været dommedags betragtninger, skønt fulde af stærk harme, indignation, har og er de en hyldest til livet, fulde af håb og optimisme for fremtiden.

TB.C.Andersen læser digte i Oktober Bogbutik & Galleri Kbhitlen ’Breve til kammeraterne’ er hentet fra bogens sidste afsnit, som optrykker den serie af breve, digte og erindringsstykker, han lod trykke i Kommunistisk Politik fra han blev diagnosticeret som uhelbredeligt syg af kræft og indtil hans død et halvt år senere, først nedskrevet af ham selv, senere, da han ikke længere var i stand til det, dikteret til en kammerat eller indtalt på bånd.

B.C. Andersen:
Digtoplæsning i Oktober Bogbutik & Galleri København


Det er bevægende, undertiden rystende, vidnesbyrd om livsvilje forbundet med en klar evne til at realiteterne og døden i øjnene, og med en beslutning om at dø en værdig død, som kæmpende kommunist, med den røde fane vejende. Også disse sidste ytringer bliver en hyldest til livet, fulde af håb – og til kammeraterne og den fremtid, vi kæmper for.

Den fremtid tegner han i en stor artikelserie om socialismen, der indleder bogen, med udgangspunkt i Oktoberrevolution, som han skrev i anledning af 80-året i 2007. Ligesom de fleste øvrige artikler og tekster har de også været trykt i Kommunistisk Politik.

De kompletteres af en helt aktuel artikel med titlen: ’Derfor ... gik det galt i 1989’. Her hvor borgerskabet på alle avenuer og kanaler har fejret 20-året for murens fald som socialismes fald er det mere end forfriskende at høre en stemme, der klart analyserer hvad det var, der faldt i DDR og Sovjetunionen:

” PROLETARIATETS DIKTATUR – arbejderklassens stat, det socialistiske demokrati i form af direkte medbestemmelse og kontrol i produktionen og i alle sider af samfundslivet blev en tom frase, og folkets tillid til revisionisternes ”socialisme” forsvandt,” konstaterer kommunisten B.C

Denne degenerationsproces fulgte marxist-leninisterne gennem årtier og forudså den fuldstændige genopretning af kapitalismen i de tidligere socialistiske lande.

B.C. Andersen (th) med fra venstre modstandsmanden Frede Klitgård,digteren Erik Stinus og Kommunistisk Politiks redaktør Klaus Riis

B.C. Andersen (th) med - fra venstre - modstandsmanden Frede Klitgård, digteren Erik Stinus og Kommunistisk Politiks redaktør Klaus Riis

Alle teksterne i bogen er fra dette årti – og i to af bogens afsnit behandler han ’krigen mod terror’, islamofobien og angrebene på retten til protest: ’Demokratiet skifter magasin’, som han slående udtrykte det. Ikke mindst ungdommens kamp – hvad enten det var de københavnske unge omkring Jagtvej 69 eller indvandrerungdom i Rosenhøj i Århus – kaldte på hans solidaritet.

Et afsnit for sig udgøres af artikler om litteratur og kultur: fra H.C. Andersen og Hans Scherfig til venner og kampfæller som John Max Pedersen og Annisette Koppel. En stribe fotos indrammer bl.a. to selvbiografiske artikler – den ene om hans opvækst og arbejdsliv, den anden om et besøg i det socialistiske Albanien. Og det hele er indkranset af en stribe dybt sansede og hudløst ærlige digte mod døden.

Oktober Forlag meddeler, at i al fald tre digtsamlinger af B.C. er på vej.

B.C. Andersen: Breve til kammeraterne
Oktober Forlag 2009
132 s., 120,- kr.
Fås i Oktober Bogbutikkerne

Netavisen 26, november 2009