Hvor gik de alle hen

Hvor gik de alle hen efter orden
besættelserne
kampen mod autoriteterne

nogen blev høje
nogen blev hellige, frelste
nogen blev røvrendt
nogen gjorde en start, lagde grunden

middelklasse-bevidsthed
middelklasse-frustrationer
middelklasse-røvrendt så det batter

de sidder i administrationen
de sidder i erhvervslivet
de sidder i byret, landsret, højesteret
de sidder i folketinget, på universiteterne
de sidder i Dansk Arbejdsgiverforening, LO
de sidder i hærledelsen, hjemmeværnet, politiet

middelklasse-ambitioner
solidariseret med årgangs-rigtig rødvin
galoperende bøffer
med de interesser, de er sat til at forsvare.(fra antologien RØDT & SORT,
Splinter på tryk ! Ar.litt. )

 

  videre